Καλωσήλθατε στο e-Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε.Α.)


Το e-Επιμελητήριο είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) που προσφέρει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας στις επιχειρήσεις-μέλη του.

Μέσω της πλατφόρμας του e-Επιμελητηρίου, προσφέρεται η δυνατότητα εισόδου μέσω των κωδικών ΓΕΜΗ της επιχείρησης ή των κωδικών TAXIS (για τα φυσικά πρόσωπα), ενώ οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, μπορούν πλέον να πραγματοποιούν σε ελάχιστο χρόνο όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, από την άνεση του γραφείου τους.


Υπηρεσία Σύνδεση
  • Πληρωμή συνδρομής του ΕΒΕΑ με τη χρήση πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, ή με την έκδοση ταυτότητας ηλεκτρονικής πληρωμής για συναλλαγή μέσω e-Banking
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ταμειακής Ενημερότητας
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής (κυρίως για Διαγωνισμούς, Τράπεζες, Εμπορικά θέματα κλπ)
  • Έκδοση Ξενόγλωσσου Πιστοποιητικού Εγγραφής
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής
  • Θεώρηση Εξαγωγικών Εγγράφων
  • Έλεγχος ακρίβειας των στοιχείων της επιχείρησης που διατηρούνται στο Μητρώο του Επιμελητηρίου
Σύνδεση μέσω ΓΕΜΗ
  • Έκδοση Ιστορικού Πιστοποιητικού Μέλους (κυρίως για ΕΦΚΑ, Συνταξιοδότηση κλπ)
Σύνδεση μέσω TAXISNET

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το e-Επιμελητήριο, συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η εφαρμογή προσφέρει δημόσια τη δυνατότητα Ελέγχου Γνησιότητας των Πιστοποιητικών, τακτική που ακολουθείται γενικά από δημόσιους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Το ΕΒΕΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τα μέλη του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα διαθέσιμα είδη των πιστοποιητικών τα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε online και γενικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες του e-Επιμελητηρίου, συνεχώς θα εμπλουτίζονται και θα αναβαθμίζονται.